Těžké sny ALFREDA KUBINA
 

Alfred Kubin, narozen roku 1877 v Litoměřicích (Leitmeritz) v Čechách. Vedle svých početných kreseb a ilustrací po sobě zanechal také jeden román: „Die andere Seite“ (Druhá strana, česky vyšlo pod názvem Země snivců), který upadl na dlouhý čas do zapomenutí. Teprve nedávno byl tento román „znovuobjeven“ a náležitě oceněn.

Již jeho ranné práce ovlivňovala jistá substance, která zanechala v jeho životě zřetelné stopy. Cannabis se mu stal dočasnou inspirací a zdrojem jeho tvorby.  

Kubinovo dílo - ať už to byly kresby, ilustrace nebo texty je zjevně poznamenáno temnými mystickými zážitky. Zprostředkoval jako nikdo jiný svět poznamenaný zármutkem a zkázou, jehož atmosféra je takřka hmatatelná. Podívejme se krátce na život muže, který tak poutavě vypráví o propastech lidské duše a lidského konání.

Jeho dětství a mládí neproběhlo příliš šťastně. Ve věku deseti let ztratil matku, což pro něj byla těžká rána, zvláště když jeho vztah k otci byl vždy napjatý.

V té době není jeho umělecký talent ještě objeven. Jeho otec ho dotlačil na fotografickou výuku, ale to ho neuspokojovalo. Když mu bylo 19 let, omrzen svým skoupým životem, pokusil se o tragikomickou sebevraždu na hrobě své matky. O rok později prodělal Kubin během své vojenské služby nervové zhroucení, což předčasně ukončilo jeho vojenskou kariéru. Jeden přítel rodiny Kubinovy nakonec spatřil Alfredovy kresby a doporučil ho  poslat na malířskou akademii. Tak se začíná jeho umělecké vzdělávání a zanedlouho již s úspěchem vystavuje své první obrazy.

Kubin ale upadá díky ranám osudu během svého života znovu a znovu do těžkých depresí. To mohlo být důvodem k tomu, že se neustále pokoušel vést spořádaný život a zakotvit v bezpečí měšťanského života. Avšak na rozdíl od mnoha kolegů - umělců se nikdy nestal umělcem života.

Jeho nervové zhroucení ho nakonec přivedlo ke cannabisu. Jeho lékař mu předepsal lék, svého času velmi populární, který v podstatné míře z výtažku z cannabisu. Kubin ho hojně a denně používal a neustále bral větší než doporučené množství.

Když mu bylo třicet, zemřel mu otec a to ho znovu uvrhlo do stavu mimo jeho zaběhlý rámec. Jeho nervové  rozrušení stoupalo, spolu s konzumací jeho medicíny, a to sebou přinášelo těžké sny a noční můry. Za těchto podmínek a s těmito podněty začíná Alfred Kubin s rukopisem svého románu.

Na „Druhé straně“ se ukrývá nereálný vysněný svět. Utopie, která je mu tak blízká, tomu co si vždy přál, pramení z jeho vlastní fantazie. Přesto však někdo jiný tahá za nitky v „Perle“ jak pojmenovává utopické město v říši snů. Sen se stává noční můrou, a Kubin popisuje skličující scénář zániku.

„Bezpočet mrtvol a umírajících, které jako umělec vytvořil, také ti jsou dětmi oněch děsuplných dnů“, vzpomíná Kubin na smrt své matky, jež byla příčinou jeho temných vizí.
Co tehdy Kubin ještě nemohl vědět bylo, že jeho vize se brzy měly státi skutečností. Utrpení a smrt, motivy jeho románů, to vše zažil v následujících letech důsledkem druhé světové války.

Hlavní postava „Druhé strany“ má nápadně mnoho společného se samotným autorem. Také ona je v podstatě kreslířem než literátem, kterýmžto způsobem  přenáší vyjevené myšlenky a popisy stavů z fikce do reality. Jsou zde patrny také další autobiografické paralely. „ Byla ve mně nikdy nepocítěná lehkost, nasládlá mdlá vůně pronikala z mého nitra vzhůru, mé pocity byly od základu proměněny, můj život nebyl nic než neuhasínající plamínek“ (z knihy Druhá strana z r. 1909). Popisovaná lehkost, zvláště ale „proměněné pocity“, dávají tušit, že Kubin zde popisuje své vlastní stavy. Závoj temnoty se na chvíli zvedá a umožňuje tak krátký pohled na potřebu autora mít pocit bezpečí, které patrně jak se zdá nacházel ve své medicíně.

Kubin konzumoval zrovna v době v které román vznikal, značné množství svého léčiva. Problémy co s nezřízenou kreativitou zmizely. Těžké sny ho sice soužily, ale vize ho zároveň poháněly k umělecké činnosti. „A nyní ke mně proudí  nápady v hojnosti, vybičováván nimi k práci dnem i nocí, takže již po dvanácti týdnech byl můj fantaskní román Druhá strana napsán.“ (citace z Kubinovy autobiografie).

Kubin si nikdy nebyl s určitostí vědom, co bylo původcem jeho náhlého vzepětí. Dosáhly by stejně silné obrazy povrchu jeho vědomí také bez rauše z marihuany?

O vizionářské síle cannabisu panuje více mýtů než prokázaných faktů, mohlo by se namítnout. Přesto je sklon k volně plynoucím hrátkám myšlenek důležitým znakem jeho působení. „Ke slovu se hlásí věci aniž by se ptaly po svolení,“ poznamenal Ernst Bloch ve svém protokolu o pokusech, které pocházejí z řady experimentů s cannabisem. Přitom je nepodstatné, zda „věci“ jsou povahy pozitivní či negativní. Vliv na zabarvení myšlenek jedinec ale nemá. Zjevně jsou Kubinovy vize podmíněny jeho dosavadními životními osudy, vyznačujícími se stálými ponurými myšlenkami, které díky cannabisu vyplouvají na povrch a tak potažmo nacházejí své místo v Kubinově díle.

Příčina, která spouští Kubinovo dílo se jistě nedá hledat jen v cannabisu, to by určitě bylo pomýlené a bylo by to vůči Kubinovi nespravedlivé. Droga může být vždy konec konců jen pomocným prostředkem jak skryté myšlenky přinést na povrch a nikdy nemůže nahradit zkušenosti nebo uměleckou kreativitu.

Nadměrné užívání tinktury, jíž Kubin věnoval každou volnou chvíli, učinilo konec chystaným románům. Zkoušel také hašiš, který mu nabídl jeho známý rakouský učenec, ale  tím nic nového nedosáhnul. Ve srovnání se silným účinkem jeho výtažku se musel hašiš zdát spíš slabým a tak na něj neudělal pražádného dojmu.

Kubin zemřel jako známý kreslíř roku 1959 v Rakousku.