Vstup punku a nové vlny byl stejnou výzvou rockovému establishmentu jakou bylo psychedelické hnutí druhé poloviny šedesátých let tehdejšímu establishmentu. Rockový mainstream sedmdesátých let se stal velkým byznysem, profesionálně uhlazeným a odtažitým od svého publika. Stal se bezpečným a nehybným. Punk a nová vlna nabízel vše, jen ne bezpečí a předvídatelnost. Byla to hudba - stejně jako móda a grafické umění - pro lidi, kteří stavěli na odiv to, co pobuřovalo. Punk a nová vlna byl rock ve své nejryzejší podobě - drsný, neuhlazený, sarkastický, špinavý a odpuzující. Byla to taky velká sranda.
Plakáty doprovázely každou historickou fázi punku a nové vlny. Jestliže punk a nová vlna zněly velmi odlišně od středního proudu, jeho grafické výrazivo vypadalo stejně tak rozdílně.
Čím hlasitěji plakáty promlouvaly, čím šíleněji vypadaly, čím byly ironičtější a vtipnější, tím více byly součástí nového výrazu. Pro všechen ten povyk, který způsobila - a dělat kravál bylo jedním z její prvořadých záměrů - punková a novovlná tvorba obsahovala lákavou pobídku k povyražení; ta vytvořila nevyřčené pouto mezi punky a příznivci nové vlny.
 

Stejně jako plakáty pro černou muziku jsou punkové plakáty formovány ulicí. Od chvíle, kdy je plakát vylepen, stává se tohle umění součástí své ulice, jeho poselství získává na síle prostým opakováním - byť skutečný život jednotlivého plakátu bývá asi jen jeden týden.
Punkové a novovlné plakáty byly často jen rychle načrtnutými grafickými konfiguracemi ve stylu slepovaných vystřihovánek. Nebyla to pečlivě vytvořená sdělení která se nabízela v psychedelických plakátech, které byly konec konců spíš vhodnější pro trvalejší a kontemplativnější umístění v místnostech než pro ulici. Punková a novovlná tvorba nebyla plánovaná ani vyumělkovaná. Jako muzika sama, její umění je rock’n’roll ve své nejzákladnější formě.
Každý to mohl dělat, to bylo klíčové heslo. Každý to mohl hrát, každý mohl být manažerem kapely, každý mohl dělat umělecká díla. Co jsi akorát musel udělat, bylo jít do toho naplno. Punk a nová vlna v San Franciscu navázaly na tradici rockových plakátů. Co odlišovalo San Francisco Bay Area (oblast zálivu kolem centra San Francisca) od jiných velkoměstských center bylo to, že se zde konstantně udržoval zájem o umění rockového plakátu a po léta byla tato oblast domovem největšího počtu umělců grafické tvorby, kteří se věnovali rockovým plakátům
.

 

Co je nejpřekvapivější ohledně vývoje punku a nové vlny v New Yorku byla skutečnost jak málo výborných plakátů zde bylo vytvořeno. New York nikdy nepřikládal takovou důležitost tvorbě koncertních plakátů jako jiná města - zvláště San Francisco, ale také Los Angeles, Austin a Seattle.
V New Yorku většinou tuto roli přebírala a inzertní oznámení v tisku Village Voice. A když přece jen byly dány do oběhu plakáty nebo letáky nestály za moc. V New Yorku se prostě děly věci příliš rychle na to, aby měl kdo čas být fascinován uměním plakátu.

Produkce jiných měst bledla při srovnání se San Franciscem, kde grafické umění bylo vždy spojeno s hudebním vývojem. Zatímco historie považovala New York a Londým za centra dění v nové muzice, bylo to San Francisco, které vyprodukovalo největší množství punkových a novovlných plakátů.

 

Plakáty vybral Š.S., přeložil P.S.W.