ZÍZÍ POP
HUEVOS RANCHEROS
(dobová taškařice z Mexika)

OSOBY:
Slepý mexický kytarista
Barman Pedro
spisovatel William Burroughs
Prostitutka Čikita
První Dominquez
Druhý Dominquez
Třetí Dominquez

DĚJIŠTĚM
celé hry je typická mexická hospoda z padesátých až šedesátých let dvacátého století.
Šero, vedro, udusaná hliněná podlaha, ušmudlaný bar, za ním police s láhvemi a ušmudlanými sklenicemi, dvě barové židle, v lokále čtyři špinavé stoly bez ubrusů a příslušný počet špinavých židlí. Vstupní dveře jsou kryty závěsem z korálků. Stejný korálkový závěs kryje i otvor za barem. U stropu visí obrovský ventilátor, který ovšem nefunguje. V lokále je plno much. Very much. Very very much.

PRVNÍ OBRAZ
     
Diváci slyší mexickou píseň, která náhle skončí. Po ní je slyšet jenom bzučení much. Žádné jiné zvuky. Ve chvíli,kdy už je bzukot nesnesitelně stereotypní (asi po třiceti minutách, nebo po odchodu poloviny diváků) se velmi pomalu otevře opona. Barman spí za barem ve stoje. Na jedné barové židli sedí profilem kk divákům Prostitutka, kouří a dívá se na flašky na policích.Před ní na barpultu je láhev tequily a velký panák. Druhá barová židle je prázdná. Za stolem hned vedle baru sedí sám Slepý mexický kytarista. Před ním je litrová láhev tequily a velký panák. Kytara je odložená na jedné z prázdných židlí. Taky Slepý mexický kytarista spí. U dalšího stolu sedí První a Druhý Dominquez ve špinavých mexických krojích  a taky spí. Taky na jejich stole je velká láhev tequily a panáky. Mouchy stále bzučí. Náhle se rozletí korálky a do baru vstoupí Třetí Dominquez.

TŘETÍ DOMINQUEZ (bodře a hodně hlasitě)  Buenos dias, amigos.
          
(Všichni v baru se probudí. Druhý Dominquez se tak lekne, že mu upadne sombrero.)

BARMAN PEDRO                       Buenos dias.
SLEPÝ MEXICKÝ KYTARISTA     Buenos, amigo. (Dál nevěnuje příchozímu pozornost.)
PRVNÍ DOMINQUEZ                    Buenos. (Dál nevěnuje příchozímu pozornost.)
DRUHÝ DOMINQUEZ                  Buenos, vole.
          (Prostitutka Čikita se na moment obrátí na příchozího, ale neřekne nic, hned se zas vrátí do své barové pozice, potáhne si s cigarety a upije tequily.)
        Třetí Dominquez si sedne k jednomu z prázdných stolů a začne si balit gigantický joint.Barman mezitím vezme litrovou láhev tequily a panáka a postaví to před Třetího Dominqueze. Třetí Dominquez kývne hlavou. Barman Pedro se vrátí k pultu a znovu upadá do spánku. Klímá i Slepý mexický kytarista.
         
Třetí Dominquez si nalévá. Je slyšet bzukot much, které přeruší prostitutka Čikita.)
PROSTITUTKA ČIKITA 
(obrátí se do lokálu, protáhne se a řekne)  Mám větší kozy než Evita.
SLEPÝ MEXICKÝ KYTARISTA (náhle se probudí a řekne)             Nemáš.

PROSTITUTKA ČIKITA (ke Slepému kytaristovi)           Ty drž zobák, mučačo.
       (Třetí Dominquez si zapálí joint. Všichni ostatní se vrátí do výchozích pozic. Jako by čekali na Godota, Je slyšet bzučení much. Asi po dvaceti minutách nebo po odchodu další čtvrtiny návštěvníků divadla, se znovu rozhrnou korálky a vejde spisovatel William Burroughs. Pod paží nese nějaká lejstra.)

 

BURROUGHS (tiše a plaše)           Buenos dias, amigos.
           
(Všichni v baru se probudí. První Dominquez se tak lekne, že mu upadne sombrero.)
BARMAN PEDRO                         Buenos dias. 
SLEPÝ MEXICKÝ KYTARISTA       Buenos, amigo. (Dál nevěnuje příchozímu pozornost.)
PRVNÍ DOMINQUEZ                      Buenos. (Dál nevěnuje příchozímu pozornost.)

DRUHÝ DOMINQUEZ                    Bue. (Dál nevěnuje příchozímu pozornost.)
          
(Prostitutka Čikita se na moment obrátí na příchozího, ale  neřekne nic, hned se zas vrátí do své barové pozice, potáhne si z cigarety a upije  tequily.)
           Burroughs si sedne k poslednímu volnému stolu, na kterém hned rozloží svoje lejstra.)

BARMAN PEDRO (volá od baru)   Jako vždycky, Bille ?
BURROUGHS                Da.
BARMAN PEDRO          Huevos rancheros...
BURROUGHS                Ja.
           (Barman prochází korálky za barem připravit rančerova vejce pro Burroughse)
PROSTITUTKA ČIKITA (obrátí se do lokálu protáhne se a řekne) Mám větší kozy než Evita.

PRVNÍ DOMINQUEZ      Nemáš.
PROSTITUTKA ČIKITA   Ty drž pysk, mučo.
           ( Burroughs si vyhrne rukáv košile, píchne heroin a začne psát Nahý oběd.)
SLEPÝ MEXICKÝ KYTARISTA   Chalani, niečo vám zahrám. S touto piesňou som vyhral Bratislavskú lýru

(Nikdo to nekomentuje. První a druhý Dominquez si loknou tequily, Třetí Dominquez si balí nový joint, Čikita kouří mentolku. Burroughs píše Nahý oběd. Slepý kytarista hraje píseň, se kterou vyhrál Bratislavskou lyru. Když dohraje, je chvíli slyšet bzukot much. Potom vchází na scénu Barman Pedro. Projde lokálem a postaví  před Burrougse talíř s jídlem.)

BARMAN PEDRO           Huevos rancheros.

(Barman se vrací na svůj post. Mouchy vytrvale bzučí. Prostitutka Čikita se obrací do lokálu, protáhne se a oznámí...)

PROSTITUTKA ČIKITA     Mám větší kozy než Evita.
DRUHÝ DOMINQUEZ       Nemáš.
PROSTITUTKA ČIKITA     Fuck you, amigos! (Razantně dusí cigaretu v popelníku, slézá z barové židle a odchází z lokálu.)BARMAN PEDRO  (k hostům)  Máš-li žal, vem mezkal.
SLEPÝ MEXICKÝ KYTARISTA
(obrátí oči ke stropu lokálu a zavyje) Ay, Dios, que azul está el cielo! (Potom začne hrát dojemnou píseň, se kterou byl ve finále Děčínské kokotvy. První a Druhý Dominquez se napijí, Třetí Dominquez si balí joint. Burrougs píše Nahý oběd.)


Opona padá
Konec prvního obrazu

DRUHÝ OBRAZ

Na moment se rozezní bujará mexická píseň, která ale rychle utichne. Asi patnáct minut je potom slyšet už tradiční a možná i monotónní  bzučení much. Pokud v sále ještě zůstanou nějací diváci, otevře se opona. V lokále spí ve stoje za barem Barman Pedro. Usnul i Slepý mexický kytarista a První a Druhý Dominquez. Třetí Dominquez kouří obrovitý joint. Burroughs píše nahý: OBĚD.