LYSOHLÁVKA TAJEMNÁ            NOVINKA!

Uběhlo již spoustu vody od dob, kdy Marta Semerdžieva ( spoluautorka knížky Léčivé houby dříve a nyní, Academia 1986) na jednom mykologickém kongresu v Itálii požila lysohlávky a na vlastní kůži prožila její halucinogenní účinky, za užaslého přihlížení důstojných členů mykologické obce, zavázali se tito naši ctihodní mykologové, že tyto tajemné houbičky budou u nás tabu, i přesto, že „trip“ vědátorky byl poměrně vydařený a zábavný. Jenže informační svoboda jejich rozhodnutí jaksi nebrala vážně a tak dnes kromě převzatých atlasů, kde se to lysohlávkami jenom hemží, vycházejí u nás publikace zaměřené pouze na lysohlávky, o internetu nemluvě.

Také v samotném Mykologickém sborníku se začali objevovat články o halucinogenních lysohlávkách, první v roce 1996 v č.73.
(Rád bych zde poprosil dobráka, kterému jsem ji zapůjčil o vrácení).

V sešitě 1, srpen 2001 je uveřejněn článek Jana Borovičky a Jiřího Hlaváčka - Modrající lysohlávky (Psilocybe) v České republice I. Autoři se zabývají Psylocibe arcana Borovička et Hlaváček, lysohlávka tajemná. Ve své studii došli k názoru, že lysohlávka modrající  (Psylocybe cyanescens Wakefield), která je u nás dostatečně známa je ve skutečnosti nový druh a pojmenovali ji tedy lysohlávka tajemná.

„Název „Psylocibe Arcana“ se vztahuje k historii houby, která byla známá téměř třicet let pod jiným názvem. Arcana znamená „tajemná“ nebo „nechtící být poznaná“.“

V sešitě 2 , je pokračování, věnované Psilocybe bohemica Šebek, lysohlávka česká. U této houby k novým poznatkům nedošlo a tak název zatím zůstává. Zajímavé je, jakou plejádou pojmenování byla označována. Je tam uvedeno devět (!) názvů např . Hypholoma dispersum var. S. F. Smotlacha, Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink, Psilocybe mairei Singer a poslední desátý Psilocybe bohemica Šebek.

Jak je vidět správně určit a pojmenovat lysohlávky není nic jednoduchého. Ale jak známe naše učence jistě se brzy nějakého přejmenování dočkáme. Nám amatérským houbařům a uživatelům nejde tolik o název, ale spíš o to, porozumět hlasům tajemných hub. Nakonec, ten nový název je moc hezký.